Top 9 squirrel pronunciation được đánh giá cao nhất – https://www.louisrielinstitute.com

https://www.louisrielinstitute.com tổng hợp và liệt ra những squirrel pronunciation dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.How to Pronounce Squirrel – American English Pronunciation

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(685 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.How to Pronounce Squirrel | English #shorts – YouTube

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(510 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.How To Pronounce SQUIRREL – American vs British Pronunciation

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(487 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.How to pronounce SQUIRREL in English – Cambridge Dictionary

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(256 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: How to pronounce squirrel. How to say squirrel. Listen to the audio pronunciation in the Cambridge English Dictionary. Learn more.

Xem ngay

5.pronunciation of squirrel by Macmillan Dictionary

 • Tác giả: www.macmillandictionary.com
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1373 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: This is the British English pronunciation of squirrel. View American English pronunciation of squirrel. View main entry . Pronunciations of related words.

Xem ngay

6.How to Pronounce Squirrel – Rachel’s English

 • Tác giả: rachelsenglish.com
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(345 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: So, to do that, the back part of the tongue pulls back a little bit, -el, -el. It’s what gives us that dark sound, -el, -el. Squirrel. Squirrel. Because it’s a …

Xem ngay

7.squirrel – Wiktionary

 • Tác giả: en.wiktionary.org
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1239 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: PronunciationEdit · (Received Pronunciation, General Australian, UK) IPA: /ˈskwɪɹl̩/, /ˈskwɪɹəl/ · (Canada, US) IPA: /ˈskwɝl/, /ˈskwɝl̩/, /ˈskwɝəl/ · (New England, …

Xem ngay

8.How to Pronounce Squirrel – American English Pronunciation

 • Tác giả: www.speechmodification.com
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1923 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Squirrel has similar sound patterns to some other difficult words in American English like rural, world and girl. Here’s help for those words, too:.

Xem ngay

9.How to pronounce squirrel in English – Forvo

 • Tác giả: forvo.com
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(294 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: How to pronounce squirrel in English. The definition of squirrel is: a kind of arboreal rodent having a long bushy…

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về squirrel pronunciation trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .