Top 8 mtg squirrel được đánh giá cao nhất – https://www.louisrielinstitute.com

https://www.louisrielinstitute.com tổng hợp và liệt ra những mtg squirrel dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Card Search – Search: +Squirrel – Gatherer – Magic

 • Tác giả: gatherer.wizards.com
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(577 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Gatherer is the Magic Card Database. Search for the perfect addition to your deck. Browse through cards from Magic’s entire history.

Xem ngay

2.Search: +squirrel – Gatherer – Magic

 • Tác giả: gatherer.wizards.com
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1191 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Gatherer is the Magic Card Database. Search for the perfect addition to your deck. Browse through cards from Magic’s entire history. See cards from the most …

Xem ngay

3.Earl of Squirrel (Unstable) – Magic – Gatherer

 • Tác giả: gatherer.wizards.com
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1030 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Card Name: Earl of Squirrel ; Mana Cost: 4 Green ; Converted Mana Cost: 6 ; Types: Creature — Squirrel Noble Advisor ; Card Text: Squirrellink <i>(Damage dealt by …

Xem ngay

4.The 29 Best Squirrels in Magic Ranked – Draftsim

 • Tác giả: draftsim.com
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1075 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.Squirrel Nest – Conspiracy – Magic: The Gathering – TCGplayer

 • Tác giả: www.tcgplayer.com
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(777 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 171 listings on TCGplayer for Squirrel Nest – Magic: The Gathering – Enchant land Enchanted land has “T: Put a 1/1 green Squirrel creature token onto the …

Xem ngay

6.Mtg Squirrel Deck – Etsy

 • Tác giả: www.etsy.com
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(481 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.t:squirrel or (o:squirrel o:token) · Scryfall Magic: The Gathering Search

 • Tác giả: scryfall.com
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1567 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: As Form of the Squirrel enters the battlefield, create a 1/1 green Squirrel creature token. You lose the game when that creature leaves the battlefield.

Xem ngay

8.All Squirrel Cards (Commander / EDH MTG Deck) – TappedOut

 • Tác giả: tappedout.net
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(333 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Creature (15) · 1x Deep Forest Hermit · 1x Deranged Hermit · 1x Earl of Squirrel · 1x Gaea’s Herald · 1x Hydradoodle · 1x Krosan Beast · 1x Liege of the Hollows · 1x …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về mtg squirrel trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .