Top 9 german squirrel được đánh giá cao nhất – https://www.louisrielinstitute.com

https://www.louisrielinstitute.com tổng hợp và liệt ra những german squirrel dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Why Can’t Germans Say ‘Squirrel’? – Live Science

 • Tác giả: www.livescience.com
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1515 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.German Translation of “squirrel” | Collins English-German Dictionary

 • Tác giả: www.collinsdictionary.com
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1249 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: German Translation of “squirrel” | The official Collins English-German Dictionary online. Over 100000 German translations of English words and phrases.

Xem ngay

3.German Sees a Squirrel – YouTube

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1835 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.How to pronounce “EICHHÖRNCHEN” in GERMAN (Squirrel)

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1729 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.10 Germans trying to say the word “squirrel” | Super Funny – YouTube

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1171 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Germans Can’t Say “Squirrel” | Language Myths – YouTube

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1304 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.American speaks German (Squirrel Part 2) – YouTube

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(480 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

8.Why Can’t Germans Say ‘Squirrel’? – NBC News

 • Tác giả: www.nbcnews.com
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(644 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Why Can’t Germans Say ‘Squirrel’? : r/linguistics – Reddit

 • Tác giả: www.reddit.com
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(364 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: It is pretty obvious why Germans struggle with squirrel. The soft “w” sound in English does not exist in German, and neither does the non-rhotic “r”, …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về german squirrel trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .